Online booking

Datum dolaska:

Broj noći:

Promo kod (opcija):

Uvjeti poslovanja

POTVRDA REZERVACIJE

Potvrda rezervacije se šalje gostu pismenim putem, e-mailom, faxom ili poštom (prema dogovoru), a podrazumijeva potvrdu rezervacije i ugovorenih usluga, ukoliko je usluga garantirana uplatom akontacije ili autoriziranom kreditnom karticom.

Pismena potvrda rezervacije mora sadržavati ime i prezime gosta, podatke o vrsti i tipu smještaja, termin boravka i uvjete otkaza rezervacije.

Iznimka je telefonska rezervacija bez pismene potvrde koja se može primiti kao kasna rezervacija izvršena telefonskim putem do 24 sata prije datuma dolaska. Za kasne rezervacije smještajni objekt zadržava pravo zahtjevati garanciju kreditnom karticom kao i autorizaciju iste i vrijedi bez pismene potvrde rezervacije.

UVJETI GARANCIJE REZERVACIJE

Prilikom rezervacije odabrane usluge, gost rezervaciju mora garantirati kreditnom karticom ili uplatom akontacije u iznosu od jednog noćenja po smještajnoj jedinici.

Važeća kreditna kartica je potrebna samo kao garancija i neće biti terećena prilikom rezervacije, osim ako u ponudi nije drukčije navedeno. Smještajni objekt zadržava pravo autorizacije kreditne kartice gosta u visini iznosa prvog noćenja po smještajnoj jedinici, te u slučaju odbijene autorizacije kreditne kartice od strane banke smještajni objekt zadržava pravo odbiti rezervaciju gosta.

Rezervacija je važeća nakon potvrđene autorizacije kreditne kartice za garanciju, uplate predujma za garanciju, uplate cjelokupnog iznosa troška rezerviranih usluga ili potvrde naplate kreditne kartice u cjelokupnom ili dijelomičnom iznosu rezerviranih usluga.

VRSTE CIJENA I UVJETI OTKAZA REZERVACIJE

Cijene smještaja u istim periodima mogu biti različite ovisno o uvjetima koji se primjenjuju za različite cjenike te stoga svaka potvrda rezervacije mora sadržavati navedene i uvjete otkaza koji se primjenjuju za pojedinu rezervaciju.

Standardni cjenici u ponudi su slijedeći iako se u ponudi mogu naći i drugačiji cjenici sa drugačijim uvjetima od niže navedenih:

Best Available Rate i ostale posebne ponude - povoljniji uvjeti otkaza rezervacije

Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije od 7 do 2 dana prije datuma dolaska ovisno o cjenovnim uvjetima i posebnim ponudama. Za kasnije otkaze rezervacija ili nedolaska bez prethodnog otkaza smještajni objekt će zaračunati iznos prvog noćenja po smještajnoj jedinici.

Ponude ranog rezerviranja

Mogućnost besplatnog otkaza rezervacije do 30 dana prije dolaska. Za kasnije otkaze rezervacija ili nedolaska bez prethodnog otkaza smještajni objekt će zaračunati iznos prvog noćenja po smještajnoj jedinici.

Prepaid Non Refundable

Non refundable rezervaciju nije moguće izmijeniti ili otkazati. Smještajni objekt će zaračunati cjelokupni iznos rezervacije odmah pri rezervaciji. U slučaju otkaza rezervacije ili nedolaska bez prethodnog otkaza smještajni objekt će zadržati uplaćenu akontaciju u cjelosti.

CIJENA USLUGE

Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem Online booking sistema ili putem korespodencije od strane smještajnog objekta. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga biti će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstva nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne, a završno plaćanje se obavlja prema važećem cjeniku u kunama na recepciji smještajnog objekta. Smještajni objekt zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouparabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

DODATNI TROŠKOVI

Dodatni troškovi osnovne usluge smještaja su troškovi turističke pristojbe koja se transferira lokalnoj turističkoj zajednici.

Turistička pristojba:

1,00 € (siječanj - ožujak, listopad - prosinac) po osobi na dan

1,60 € (travanj - rujan) po osobi na dan

Djeca do 12 godina ne plaćaju, a djeca od 12 - 18 godina plaćaju 50% pristojbe.

Svi ostali dodatni troškovi rezerviranih usluga moraju biti jasno navedeni u potvrdi rezervacije, dok ostali troškovi koji nisu predmet rezervacije te troškovi usluga koje ne pruža smještajni objekt poput troškova dolaska/odlaska do/od smještajnog objekta, troškovi parkinga ili slično mogu biti navedeni samo informativno od strane smještajnog objekta koji nije odgovoran za iste.

POKLON VOUCHERI

Poklon voucher može biti vrijednosni poklon voucher koji glasi na određeni iznos ili može biti personalizirani poklon voucher za točno određenu uslugu navedenu na personaliziranom poklon voucheru.

Vrijednosni poklon voucher se koristi na način da se ukupan iznos rezervirane usluge umanji za vrijednosni iznos poklon vouchera nakon konzumiranja usluge, a personalizirani poklon voucher se zamjeni za točno određenu uslugu pruženu u točno određenom objektu.

Poklon voucheri mogu se iskoristiti u objektima Villa Tuttorotto u Rovinju, te Villetta Phasiana u Fažani u zamjenu za usluge smještaja ili usluge wellnessa u Fažani bez obzira u kojem objektu je poklon voucher kupljen.

Usluge koje će biti iskorištene u zamjenu za Poklon voucher moraju biti rezervirane isključivo direktno telefonski, e-mailom ili putem službene web stranice smještajnog objekta.

Usluge rezervirane putem turističkih agencija ili drugih rezeracijskih platformi ne mogu biti pružene u zamijenu za vrijednosni voucher.

Usluge koje će se koristiti u zamjenu za Poklon voucher moraju biti rezervirane unaprijed te rezervacija mora biti potvrđena od strane smještajnog objekta u kojem će se usluge koristiti.

Svaki poklon voucher ima svoj serijski broj, ne glasi na ime određene osobe, stoga je svaki poklon voucher prenosiv na drugu osobu.

Za rezervirane usluge za koje će biti iskorišten voucher vrijede isti uvjeti poslovanja i uvjeti otkaza kao i za standardni cjenik u trenutku izvršenja i potvrde rezervacije.

Poklon voucher služi kao garancija za rezervaciju te u slučaju kasnog otkaza rezervacije nakon isteka roka otkaza ili ne dolaska vrijednosni voucher će biti smatran iskorištenim.

Poklon voucheri se mogu iskoristiti samo za usluge po standardnim cijenama te nije moguće ostvariti akcijske cijene ili dodatne popuste na cijenu usluge koja će biti pružena u zamijenu za poklon voucher.

Poklon voucheri vrijede 2 godine od datuma izdavanja vouchera, a mogu se iskoristiti tijekom cijele godine osim ukoliko personalizirani poklon voucher nije limitiran na određeni period.

PROMJENA CIJENA

Smještajni objekt zadržava pravo promjene cijena ukoliko je došlo do promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja cijena (iznad 0,5 %), te promjene tarifa poslovnih partnera. Smještajni objekt može o promjeni cijene gosta izvijestiti pismeno ili usmeno. Gost može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li gost osobno ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora smještajnog objekta s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj gost boravi.

DOLAZAK / ODLAZAK

Villetta Phasiana:

Soba u Villetti Phasiani je raspoloživa od 14.00 sati na dan dolaska, a prilikom odjave sobu treba napustiti do 11.00 sati na dan odlaska.

Rezervirana soba ili smještajni objekt se drži raspoloživim do 20.00 sati. U slučaju kasnijeg dolaska gosti su obavezni kontaktirati recepciju smještajnog objekta. U protivnom smještajni objekt ne garantira mogućnost pružanja ugovorenih usluga.

PUTNE ISPRAVE

Gosti su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, a ukoliko bi zbog takvog propusta gosta smještajni objekt pretrpio dodatnu štetu, gost je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam gost. Smještajni objekt nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se gostu ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Gosti su također dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske.

SMJEŠTAJ U OBJEKTIMA

Raspored soba određuje recepcija smještajnog objekta u mjestu boravka. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu istog rezerviranog tipa u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku.

Zbog veličine objekta odnosno malog broja smještajnih jedinica sve posebne želje gostiju, poput broja sobe, položaja sobe ili kata, ovise o trenutnoj raspoloživost te nisu obvezujuće za smještajni objekt. Svakako će smještajni objekt uložiti maksimalne napore kako bi ispunio svaku želju svakog gosta, a u slučaju nemogućnosti zahvalni smo na razumijevanju. 

KATEGORIZACIJA I OPISI OBJEKATA

Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske važećoj u trenutku izdavanja, prema podacima smještajnog objekta. Smještajni objekt ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima i prezentacijama, a koja je dobivena od strane treće osobe. Smještajni objekt ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

REKLAMACIJE

U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka boravka u smještajnom objektu. Ukoliko gost uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, smještajni objekt takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Smještajni objekt je dužan donijeti pismeno rješenje na pravovaljani prigovor. Smještajni objekt će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Gost i smještajni objekt će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost Županijskog suda u Puli. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

OBVEZE SMJEŠTAJNOG OBJEKTA

Smještajni objekt je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Dužan je gostu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju 'više' sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće smještajni objekt će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Smještajni objekt nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske, te da se pridržava kućnog reda u svim smještajnim objektima i zajedničkim prostorima smještajnih objekata te da surađuje s predstavnikom smještajnog objekta, odnosno davatelja usluga. Gost sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, gost će snositi odmah na recepciji smještajnog objekta i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći Uvjeti rezervacije smještaja sastavni su dio Ugovora kojeg gost sklapa sa smještajnim objektom. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst ponude. Potvrdom rezervacije gost se pismenim odnosno usmenim putem obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije koje je prethodno pažljivo proučio.

Smještajni objekti: Villa Tuttorotto, Villetta Phasiana, Villetta Garibaldi i Villetta Istriana u Općim uvjetima rezervacija predstavljaju:

• Adria Immobilis projekt d.o.o.

• Dvor Massatto 4

• 52 210 Rovinj

• OIB: 15157494851

vrh stranice